Objektif

OBJEKTIF
    Menjaga dan meningkatkan nama baik universiti.
    Menjadi pusat pengumpulan dan penyebaran maklumat rasmi Universiti Sultan Zainal Abidin.
    Sebagai perantara rasmi diantara Universiti Sultan Zainal Abidin dengan pihak luar.
Penyaluran maklumat melalui laman web dan media sosial yang tepat dan terkini.
Menyediakan dan memastikan maklumat bahan bercetak yang tepat.